TIP  

Handig verpakt
Maak afspraken met leveranciers over verpakkingseenheden. Zorg dat ze lichter zijn dan de gestelde maxima en gemakkelijk te hanteren (bijvoorbeeld goede grip of aangeleverd in rolcontainers).

  TIP  

Handig verpakt
Maak afspraken met leveranciers over verpakkingseenheden. Zorg dat ze lichter zijn dan de gestelde maxima en gemakkelijk te hanteren (bijvoorbeeld goede grip of aangeleverd in rolcontainers).

ZOEK OP TREFWOORD

Tillen & dragen

Norm tillen

Til bij voorkeur niet meer dan 25 kg per persoon in een optimale situatie. In het filmpje zie je goede voorbeelden van tillen.

Bij tillen is het van belang om tijdens het tillen op enkele punten te letten. Dit houdt in dat in een optimale situatie:

 1. de last recht voor het lichaam kan worden getild;
 2. er op heuphoogte wordt getild;
 3. de last tegen het lichaam aan getild kan worden;
 4. de last goed vast te houden is.

In de praktijk is er vaak geen sprake van zo’n ‘optimale tilsituatie’. 
In dat geval dient gestreefd te worden naar lagere tilgewichten.
De volgende richtlijnen voor maximum tilgewichten kunnen daarbij gehanteerd worden:

 • Tillen boven hoofdhoogte (175 cm): 4 kg
 • Tweehandig tillen door jeugdigen (tot 16 jaar): 10 kg
 • Tweehandig tillen van grond tot heuphoogte dicht bij het lichaam: 15 kg
 • Tweehandig tillen tussen knie- en borsthoogte: 12 kg
 • Tweehandig tillen van grond tot heuphoogte verder van het lichaam: 10 kg
 • Tweehandig tillen rond heuphoogte en 90° draaien: 8 kg
 • Tweehandig tillen grondheuphoogte ver van het lichaam plus draaiing rug: 6 kg
 • Zittend, knielend of gehurkt tillen: 10 kg
 • Eenhandig tillen in gunstige situatie: 17 kg

Bij tilgewichten hoger dan de genoemde maxima, dienen maatregelen genomen te worden, door het gebruik van hulpmiddelen of door met meerdere personen te tillen. Tillen met meer dan twee personen wordt zoveel mogelijk vermeden

Tips

Algemene tips bij tillen

 1. Als lasten hoger zijn dan de bovengenoemde maxima, gebruik dan hulpmiddelen om tillen of dragen te voorkomen of til met meerdere personen. Probeer tillen met meer dan twee personen echter zoveel mogelijk te vermijden.
 2. Maak afspraken met leveranciers over verpakkingseenheden die beneden de genoemde maximum tilgewichten liggen en die gemakkelijk te hanteren zijn (bijvoorbeeld goede grip of aangeleverd in rolcontainers).
 3. Maak afspraken met de leverancier dat deze de goederen laadt en lost, in plaats van dat zelf te doen. Leveranciers beschikken vaak over geschikte hulpmiddelen om fysieke belasting te vermijden.
 4. Maak afspraken met leveranciers over het markeren van zware colli’s met het gewicht, zodat te zien is hoe zwaar colli’s wegen en medewerkers daardoor gepaste maatregelen kunnen nemen.
 5. Maak afspraken met leveranciers over de maximale stapelhoogte op pallets en in rolcontainers om hoog tillen te vermijden. De stapelhoogte is bij voorkeur niet hoger dan 175 cm.
 6. Pas een voorraadbeheer toe dat voorkomt dat medewerkers voortdurend lasten moeten verplaatsen om ergens bij te kunnen.
 7. Geef instructie aan medewerkers over de risico’s van tillen,en dragen.
 8. Plaats zware producten zoveel mogelijk laag in winkelschappen en lichte producten hoog.
 9. Wissel het werk zodanig af dat medewerkers niet voortdurend en lang hoeven te tillen en dragen.
 10. Geef medewerkers die regelmatig moeten tillen en dragen voldoende pauze om te herstellen van hun inspanningen.

 

 

Voorbeelden uit de modebranche

 • Niet teveel kleding in een keer willen verplaatsen.
 • Rijrek niet te vol hangen.
 • Niet teveel dozen op een karretje plaatsen.

Voorbeelden uit de woonbranche
Ook in de woonbranche is tillen en dragen van goederen een punt van aandacht. Meer nog dan in de mode- of sportbranche gaat het hier vaak om grote en zware goederen. Maar de basisprincipes van verantwoord tillen blijven gelijk. Voor de woonbranche werden vier filmpjes gemaakt waarin praktische tips op humorische wijze worden gebracht. Handig voor iedereen die wel eens iets zwaars moet tillen. Je kunt ze bekijken op www.latergezondbegintnu.nl.

Lichamelijke belasting

ZOEK OP TREFWOORD

Tillen & dragen

Norm tillen

Til bij voorkeur niet meer dan 25 kg per persoon in een optimale situatie. In het filmpje zie je goede voorbeelden van tillen.

Bij tillen is het van belang om tijdens het tillen op enkele punten te letten. Dit houdt in dat in een optimale situatie:

 1. de last recht voor het lichaam kan worden getild;
 2. er op heuphoogte wordt getild;
 3. de last tegen het lichaam aan getild kan worden;
 4. de last goed vast te houden is.

In de praktijk is er vaak geen sprake van zo’n ‘optimale tilsituatie’. 
In dat geval dient gestreefd te worden naar lagere tilgewichten.
De volgende richtlijnen voor maximum tilgewichten kunnen daarbij gehanteerd worden:

 • Tillen boven hoofdhoogte (175 cm): 4 kg
 • Tweehandig tillen door jeugdigen (tot 16 jaar): 10 kg
 • Tweehandig tillen van grond tot heuphoogte dicht bij het lichaam: 15 kg
 • Tweehandig tillen tussen knie- en borsthoogte: 12 kg
 • Tweehandig tillen van grond tot heuphoogte verder van het lichaam: 10 kg
 • Tweehandig tillen rond heuphoogte en 90° draaien: 8 kg
 • Tweehandig tillen grondheuphoogte ver van het lichaam plus draaiing rug: 6 kg
 • Zittend, knielend of gehurkt tillen: 10 kg
 • Eenhandig tillen in gunstige situatie: 17 kg

Bij tilgewichten hoger dan de genoemde maxima, dienen maatregelen genomen te worden, door het gebruik van hulpmiddelen of door met meerdere personen te tillen. Tillen met meer dan twee personen wordt zoveel mogelijk vermeden

Tips

Algemene tips bij tillen

 1. Als lasten hoger zijn dan de bovengenoemde maxima, gebruik dan hulpmiddelen om tillen of dragen te voorkomen of til met meerdere personen. Probeer tillen met meer dan twee personen echter zoveel mogelijk te vermijden.
 2. Maak afspraken met leveranciers over verpakkingseenheden die beneden de genoemde maximum tilgewichten liggen en die gemakkelijk te hanteren zijn (bijvoorbeeld goede grip of aangeleverd in rolcontainers).
 3. Maak afspraken met de leverancier dat deze de goederen laadt en lost, in plaats van dat zelf te doen. Leveranciers beschikken vaak over geschikte hulpmiddelen om fysieke belasting te vermijden.
 4. Maak afspraken met leveranciers over het markeren van zware colli’s met het gewicht, zodat te zien is hoe zwaar colli’s wegen en medewerkers daardoor gepaste maatregelen kunnen nemen.
 5. Maak afspraken met leveranciers over de maximale stapelhoogte op pallets en in rolcontainers om hoog tillen te vermijden. De stapelhoogte is bij voorkeur niet hoger dan 175 cm.
 6. Pas een voorraadbeheer toe dat voorkomt dat medewerkers voortdurend lasten moeten verplaatsen om ergens bij te kunnen.
 7. Geef instructie aan medewerkers over de risico’s van tillen,en dragen.
 8. Plaats zware producten zoveel mogelijk laag in winkelschappen en lichte producten hoog.
 9. Wissel het werk zodanig af dat medewerkers niet voortdurend en lang hoeven te tillen en dragen.
 10. Geef medewerkers die regelmatig moeten tillen en dragen voldoende pauze om te herstellen van hun inspanningen.

 

 

Voorbeelden uit de modebranche

 • Niet teveel kleding in een keer willen verplaatsen.
 • Rijrek niet te vol hangen.
 • Niet teveel dozen op een karretje plaatsen.

Voorbeelden uit de woonbranche
Ook in de woonbranche is tillen en dragen van goederen een punt van aandacht. Meer nog dan in de mode- of sportbranche gaat het hier vaak om grote en zware goederen. Maar de basisprincipes van verantwoord tillen blijven gelijk. Voor de woonbranche werden vier filmpjes gemaakt waarin praktische tips op humorische wijze worden gebracht. Handig voor iedereen die wel eens iets zwaars moet tillen. Je kunt ze bekijken op www.latergezondbegintnu.nl.

Naar boven