TIP  

Rustmomenten
Zorg dat er voldoende rustmomenten worden ingebouwd in de vorm van pauzes. Ook als het druk is. Maak afspraken dat pauzes zoveel mogelijk ongestoord gehouden kunnen worden. Liefst in een andere ruimte dan de winkel.

  TIP  

Handig verpakt
Maak afspraken met leveranciers over verpakkingseenheden. Zorg dat ze lichter zijn dan de gestelde maxima en gemakkelijk te hanteren (bijvoorbeeld goede grip of aangeleverd in rolcontainers).

ZOEK OP TREFWOORD

Duwen & trekken

Onder duwen en trekken (bijv. van rolcontainers en palletwagens) wordt het handmatig in beweging brengen en verplaatsen van een last over een langere afstand verstaan, waarbij het lichaam zich in dezelfde richting beweegt als de last, zonder dat de last wordt gedragen.
 

Norm duwen en trekken

Voor duwen en trekken heeft de Arbeidsinspectie een interne richtlijn opgesteld. In deze richtlijn heeft de Arbeidsinspectie beschreven op welke wijze zij bedrijven controleert. In deze richtlijn kunt u zelf bekijken dan wel een deskundige (bijv. uw arbodienst) laten bekijken of u werkt conform de richtlijn. .

Tips

Algemene tips bij duwen en trekken

 1. Beperk handmatig zwaar duwen en trekken door het inzetten van elektrisch aangedreven rollend materieel, zoals een vorkheftruck, handpallettruck of andere hulpmiddelen.
 2. Gebruik bij zware lasten de kracht van het hele lichaam om te duwen en trekken, in plaats van alleen de kracht van armen. Bedenk echter wel dat als de kracht van het hele lichaam moet worden ingezet om een last te duwen of trekken, de last eigenlijk te zwaar is om handmatig te verplaatsen. Dan is het gebruik van hulpmiddelen gewenst.
 3. Maak afspraken met de leverancier over het maximum gewicht, het vermelden van het gewicht en de maximale stapelhoogte.
 4. Maak de te verplaatsen vracht minder zwaar.
 5. Het rustig in gang brengen van een last is beter voor het lichaam dan een ruk of veel geweld gebruiken.
 6. Zorg voor een schone vloer en neem drempels weg. Duwen en trekken kost dan veel minder kracht.
 7. Goed onderhoud van de wielen vermindert de rolweerstand (het is raadzaam om rolcontainers en palletwagens twee keer per jaar te controleren).
 8. Draag stevige schoenen met stroeve zolen.
 9. Zorg voor voldoende rust en pauzes tijdens het werk.
 10. Wissel de werkzaamheden voldoende af.

Lichamelijke belasting

ZOEK OP TREFWOORD

Duwen & trekken

Onder duwen en trekken (bijv. van rolcontainers en palletwagens) wordt het handmatig in beweging brengen en verplaatsen van een last over een langere afstand verstaan, waarbij het lichaam zich in dezelfde richting beweegt als de last, zonder dat de last wordt gedragen.
 

Norm duwen en trekken

Voor duwen en trekken heeft de Arbeidsinspectie een interne richtlijn opgesteld. In deze richtlijn heeft de Arbeidsinspectie beschreven op welke wijze zij bedrijven controleert. In deze richtlijn kunt u zelf bekijken dan wel een deskundige (bijv. uw arbodienst) laten bekijken of u werkt conform de richtlijn. .

Tips

Algemene tips bij duwen en trekken

 1. Beperk handmatig zwaar duwen en trekken door het inzetten van elektrisch aangedreven rollend materieel, zoals een vorkheftruck, handpallettruck of andere hulpmiddelen.
 2. Gebruik bij zware lasten de kracht van het hele lichaam om te duwen en trekken, in plaats van alleen de kracht van armen. Bedenk echter wel dat als de kracht van het hele lichaam moet worden ingezet om een last te duwen of trekken, de last eigenlijk te zwaar is om handmatig te verplaatsen. Dan is het gebruik van hulpmiddelen gewenst.
 3. Maak afspraken met de leverancier over het maximum gewicht, het vermelden van het gewicht en de maximale stapelhoogte.
 4. Maak de te verplaatsen vracht minder zwaar.
 5. Het rustig in gang brengen van een last is beter voor het lichaam dan een ruk of veel geweld gebruiken.
 6. Zorg voor een schone vloer en neem drempels weg. Duwen en trekken kost dan veel minder kracht.
 7. Goed onderhoud van de wielen vermindert de rolweerstand (het is raadzaam om rolcontainers en palletwagens twee keer per jaar te controleren).
 8. Draag stevige schoenen met stroeve zolen.
 9. Zorg voor voldoende rust en pauzes tijdens het werk.
 10. Wissel de werkzaamheden voldoende af.

Naar boven