TIP  

Klachten
Stel een klachtenregeling op, zodat werknemers weten hoe om te gaan met een klacht van klanten. Zet de regeling bij de kassa neer of geef aan op de bon.

  TIP  

Herken de dief
Dieven wijken af van klanten doordat ze zich anders gedragen. Ze hebben bijvoorbeeld meer aandacht voor jou dan voor de artikelen. Ze bekijken een kledingstuk en zodra je ze aanspreekt hangen ze het meteen terug

Home   |  Agressie & geweld   |  Organisatie werk  
ZOEK OP TREFWOORD

Organisatie van het werk

Inventariseer veiligheidsrisico's met de branche RI&E of veiligheidsschan en houd deze actueel. De risico’s van agressie en ongewenst gedrag in het bedrijf zijn bekend en vastgelegd in een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor een verdiepende RI&E over agressie en ongewenst gedrag kan ook de veiligheidsscan van het HBD worden gebruikt. De werkgever en de werknemers vullen de RI&E of veiligheidsscan in en maken het bijbehorende plan van aanpak om de risico’s aan te pakken. Actualiseer de RI&E of veiligheidsscan en het plan van aanpak regelmatig en in ieder geval bij een verhuizing, verbouwing of reorganisatie. 

Instrumenten:

Tips

1. Stel huisregels op 
De huisregels omvatten de belangrijkste spelregels over wat wel en niet mag binnen het bedrijf. Maak duidelijk wat er gebeurt bij ongewenst gedrag en diefstal. De huisregels kunnen ook voor klanten zichtbaar worden gemaakt. Klik hier voor voorbeelden van regels en een handig tool om zelf huisregels te maken. 

2. Stel ook een klachtenregeling op 
Zo weten werknemers hoe om te gaan met een klacht van klanten. Zet de regeling bij de kassa neer of geef aan op de bon.

3. Veilig winkelgebied
Als er regelmatig sprake is van ongewenst gedrag van klanten of publiek is het goed om afspraken te maken met de politie en gemeente. Die samenwerking kan via het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Schakel uw lokale HBD-adviseur in voor gratis ondersteuning bij dit project.

Alleen werken

Voorkom alleen werken in een winkel zoveel mogelijk. Als alleen werken onvermijdelijk is, maak dan vooraf goede afspraken over:

 • pauzes
 • toiletbezoek
 • opening en sluiting (bijvoorbeeld: maak afspraken met de buren)
 • kassabeheer tijdens het helpen van de klant in de winkel (afsluiten en regelmatig afromen)

Neem voorzorgsmaatregelen. De volgende tips kunnen helpen:

 • Maak gebruik van een winkelbel, zodat u altijd weet wanneer er iemand binnenkomt.
 • Laat leveranciers zich altijd via de vooringang melden.

 • Zet nooit de achtervolging in, ook al gaat een dief er met spullen vandoor
  (dit geldt overigens ook als  er niet alleen gewerkt wordt).
 • Tel geld alleen als de winkel is afgesloten.
 • Zorg dat er hulpmiddelen aanwezig zijn om snel alarm te slaan en hulp in te roepen, bijvoorbeeld met een telefoon en een lijst met telefoonnummers in geval van nood.
 • Kijk of het mogelijk is om samen met collega-winkeliers de winkel te openen en te sluiten.
 • Maak afspraken met buurwinkels om bij elkaar een oogje in het zeil te houden.

Download hier de checklist ‘Tips en aandachtspunten bij alleen werken in de winkel’.

Afspraken hoe om te gaan met geld in de winkel

Tips

Maak afspraken en zet die op papier.
Aanwijzingen voor de afspraken:

 • Zorg ervoor dat er in de kassa niet meer dan het noodzakelijke wisselgeld aanwezig is, door tenminste een van de volgende maatregelen:
  • het stimuleren van het gebruik van elektronische betaalmiddelen (pinnen of chippen), ook bij kleine bedragen;
  • een afroomkluis bij de kassa waarin grote coupures direct kunnen worden opgeborgen;
  • het regelmatig afromen van de kassa en wegstoppen in een kluis met tijdslot of tijdvertraging, buiten de winkelruimte.
 • Laat de kassa niet onnodig open staan en zorg ervoor dat klanten er niet te makkelijk bij kunnen en er in kunnen kijken.
 • Tel geld in een aparte, af te sluiten ruimte of in een afgesloten winkel, waarbij u niet zichtbaar bent voor klanten en voorbijgangers.
 • Neem geld in ieder geval nooit mee naar huis maar stort het dagelijks af bij de bank.
 • Zorg voor veilig geldtransport door tenminste een van de volgende maatregelen:
  • het inschakelen van professioneel geldtransport (eventueel georganiseerd samen met buurtwinkeliers);
  • variatie in tijdstip, route en wijze van vervoer;
  • transport en afgifte van het geld door meer personen;
  • houd bij alleen-transport een mobiele telefoon binnen handbereik en blijf tijdens het transport in gesprek met een collega.

Download hier de folder “Veilig Geldtransport”.

Openen en sluiten

Maak afspraken voor het openen en sluiten van de winkel.

 • Open en sluit de winkel bij voorkeur met z’n tweeën. 
 • Laat de winkel alleen openen of sluiten door voldoende opgeleide en ervaren medewerkers.
 • Iets niet in orde bij het openen van de winkel of constateert u verdacht gedrag in de directe omgeving? Loop of rijd dan door en waarschuw de politie.
 • Controleer voor het sluiten of er niemand in de winkel is achtergebleven.
 • Controleer of u veilig de winkel kunt verlaten. Let op verdachte personen die zich bij de winkel ophouden. Treft u bij het verlaten van de winkel een verdachte situatie aan? Ga dan terug naar binnen, sluit de deur en waarschuw de politie.
 • Wees extra alert bij invallende duisternis. De meeste overvallen vinden plaats in de ‘donkere’ maanden oktober t/m maart.
 • Voorkom vaste routines (om te voorkomen dat overvallers gemakkelijk kunnen anticiperen).

Download hier een praktisch boekje met nuttige informatie en tips om de veiligheid in de winkel te vergroten.

Tips

Maak afspraken met de buren voor opening en sluiting als u of de werknemer alleen werkt.
Behandel de afspraken voor openen en sluiten van de winkel vertrouwelijk om misbruik te voorkomen.

Agressie & geweld

ZOEK OP TREFWOORD

Organisatie van het werk

Inventariseer veiligheidsrisico's met de branche RI&E of veiligheidsschan en houd deze actueel. De risico’s van agressie en ongewenst gedrag in het bedrijf zijn bekend en vastgelegd in een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor een verdiepende RI&E over agressie en ongewenst gedrag kan ook de veiligheidsscan van het HBD worden gebruikt. De werkgever en de werknemers vullen de RI&E of veiligheidsscan in en maken het bijbehorende plan van aanpak om de risico’s aan te pakken. Actualiseer de RI&E of veiligheidsscan en het plan van aanpak regelmatig en in ieder geval bij een verhuizing, verbouwing of reorganisatie. 

Instrumenten:

Tips

1. Stel huisregels op 
De huisregels omvatten de belangrijkste spelregels over wat wel en niet mag binnen het bedrijf. Maak duidelijk wat er gebeurt bij ongewenst gedrag en diefstal. De huisregels kunnen ook voor klanten zichtbaar worden gemaakt. Klik hier voor voorbeelden van regels en een handig tool om zelf huisregels te maken. 

2. Stel ook een klachtenregeling op 
Zo weten werknemers hoe om te gaan met een klacht van klanten. Zet de regeling bij de kassa neer of geef aan op de bon.

3. Veilig winkelgebied
Als er regelmatig sprake is van ongewenst gedrag van klanten of publiek is het goed om afspraken te maken met de politie en gemeente. Die samenwerking kan via het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Schakel uw lokale HBD-adviseur in voor gratis ondersteuning bij dit project.

Alleen werken

Voorkom alleen werken in een winkel zoveel mogelijk. Als alleen werken onvermijdelijk is, maak dan vooraf goede afspraken over:

 • pauzes
 • toiletbezoek
 • opening en sluiting (bijvoorbeeld: maak afspraken met de buren)
 • kassabeheer tijdens het helpen van de klant in de winkel (afsluiten en regelmatig afromen)

Neem voorzorgsmaatregelen. De volgende tips kunnen helpen:

 • Maak gebruik van een winkelbel, zodat u altijd weet wanneer er iemand binnenkomt.
 • Laat leveranciers zich altijd via de vooringang melden.

 • Zet nooit de achtervolging in, ook al gaat een dief er met spullen vandoor
  (dit geldt overigens ook als  er niet alleen gewerkt wordt).
 • Tel geld alleen als de winkel is afgesloten.
 • Zorg dat er hulpmiddelen aanwezig zijn om snel alarm te slaan en hulp in te roepen, bijvoorbeeld met een telefoon en een lijst met telefoonnummers in geval van nood.
 • Kijk of het mogelijk is om samen met collega-winkeliers de winkel te openen en te sluiten.
 • Maak afspraken met buurwinkels om bij elkaar een oogje in het zeil te houden.

Download hier de checklist ‘Tips en aandachtspunten bij alleen werken in de winkel’.

Afspraken hoe om te gaan met geld in de winkel

Tips

Maak afspraken en zet die op papier.
Aanwijzingen voor de afspraken:

 • Zorg ervoor dat er in de kassa niet meer dan het noodzakelijke wisselgeld aanwezig is, door tenminste een van de volgende maatregelen:
  • het stimuleren van het gebruik van elektronische betaalmiddelen (pinnen of chippen), ook bij kleine bedragen;
  • een afroomkluis bij de kassa waarin grote coupures direct kunnen worden opgeborgen;
  • het regelmatig afromen van de kassa en wegstoppen in een kluis met tijdslot of tijdvertraging, buiten de winkelruimte.
 • Laat de kassa niet onnodig open staan en zorg ervoor dat klanten er niet te makkelijk bij kunnen en er in kunnen kijken.
 • Tel geld in een aparte, af te sluiten ruimte of in een afgesloten winkel, waarbij u niet zichtbaar bent voor klanten en voorbijgangers.
 • Neem geld in ieder geval nooit mee naar huis maar stort het dagelijks af bij de bank.
 • Zorg voor veilig geldtransport door tenminste een van de volgende maatregelen:
  • het inschakelen van professioneel geldtransport (eventueel georganiseerd samen met buurtwinkeliers);
  • variatie in tijdstip, route en wijze van vervoer;
  • transport en afgifte van het geld door meer personen;
  • houd bij alleen-transport een mobiele telefoon binnen handbereik en blijf tijdens het transport in gesprek met een collega.

Download hier de folder “Veilig Geldtransport”.

Openen en sluiten

Maak afspraken voor het openen en sluiten van de winkel.

 • Open en sluit de winkel bij voorkeur met z’n tweeën. 
 • Laat de winkel alleen openen of sluiten door voldoende opgeleide en ervaren medewerkers.
 • Iets niet in orde bij het openen van de winkel of constateert u verdacht gedrag in de directe omgeving? Loop of rijd dan door en waarschuw de politie.
 • Controleer voor het sluiten of er niemand in de winkel is achtergebleven.
 • Controleer of u veilig de winkel kunt verlaten. Let op verdachte personen die zich bij de winkel ophouden. Treft u bij het verlaten van de winkel een verdachte situatie aan? Ga dan terug naar binnen, sluit de deur en waarschuw de politie.
 • Wees extra alert bij invallende duisternis. De meeste overvallen vinden plaats in de ‘donkere’ maanden oktober t/m maart.
 • Voorkom vaste routines (om te voorkomen dat overvallers gemakkelijk kunnen anticiperen).

Download hier een praktisch boekje met nuttige informatie en tips om de veiligheid in de winkel te vergroten.

Tips

Maak afspraken met de buren voor opening en sluiting als u of de werknemer alleen werkt.
Behandel de afspraken voor openen en sluiten van de winkel vertrouwelijk om misbruik te voorkomen.

Naar boven