TIP  

Rustmomenten
Zorg dat er voldoende rustmomenten worden ingebouwd in de vorm van pauzes. Ook als het druk is. Maak afspraken dat pauzes zoveel mogelijk ongestoord gehouden kunnen worden. Liefst in een andere ruimte dan de winkel.

  TIP  

Stapelhoogte
Maak afspraken met leveranciers over de maximale stapelhoogte op pallets en in rolcontainers, om hoog tillen te vermijden. De stapelhoogte is bij voorkeur niet hoger dan 175 cm.

ZOEK OP TREFWOORD

 

Algemene maatregelen fysieke belasting

Afwisseling belastende en minder belastende werkzaamheden

Organiseer het werk zo dat belastende en minder belastende werkzaamheden worden afgewisseld.
Wissel de werkzaamheden zo veel als mogelijk af met andersoortige werkzaamheden om eenzijdig belastende handelingen en houdingen te voorkomen. Als met meer mensen tegelijk wordt gewerkt, kunnen zij rouleren. Zo wordt het (belastende) werk gedeeld:

 • Wissel staan af met zitten en (korte stukjes) lopen.
 • Wissel fysiek belastende werkzaamheden af met minder belastende werkzaamheden.
 • Wissel belastende werkzaamheden zoals tillen/dragen en duwen/trekken af ter voorkoming van eenzijdige belasting en eenzijdige houdingen.

Voldoende pauzeren

Neem voldoende pauzen. Zorg dat er voldoende rustmomenten worden ingebouwd in de vorm van pauzes, ook als het druk is. Maak afspraken dat pauzes zoveel mogelijk ongestoord genoten kunnen worden, waar mogelijk in een andere ruimte dan de winkel.

Uiteraard dient te worden voldaan aan de bepalingen in de Arbeidstijdenwet: Als een dienst langer dan 5,5 uur duurt, bestaat er recht op een tussentijdse pauze van 30 minuten (eventueel gesplitst in 2 x 15 minuten).

Tip

Meer informatie over arbeids- en rusttijden is te vinden in de CAO.

Fysieke belasting bij zwangerschap

Let extra op de fysieke belasting bij zwangerschap. Wanneer een werkneemster meldt dat ze zwanger is, vindt er overleg plaats tussen haar en de leidinggevende over:

 • de invulling van het recht op extra pauzes;
 • het voorkomen en beperken van werkzaamheden die tot spanning en stress kunnen leiden;
 • het beperken van fysieke belasting.

Hurken, bukken en knielen van zwangere werkneemsters wordt zoveel mogelijk voorkomen en beperkt. In de laatste drie maanden van de zwangerschap mag de werkneemster niet worden verplicht meer dan eenmaal per uur te hurken, bukken of knielen.

Tijdens de zwangerschap en tot 3 maanden na de bevalling mag een zwangere werkneemster maximaal 10 kg tillen. Vanaf de 20ste week zwangerschap wordt het tillen voor zwangere medewerkerster zoveel mogelijk beperkt. In uitzonderingssituaties mag de zwangere medewerkerster dan nog maximaal 5 kg tillen (maximaal 10 x per dag). Vanaf de 30ste week zwangerschap mag een zwangere medewerkster niet meer dan 5x per dag maximaal 5 kg tillen.

Tip 

Meer informatie over arbeidsomstandigheden en zwangerschap is te vinden op de website van het de Rijksoverheid.

Voorlichting en instructie (nieuwe) medewerkers

Instrueer alle nieuwkomers en houd de aandacht voor instructie bij alle medewerkers vast.
Instrueer alle medewerkers (óók vakantiekrachten, invallers en meewerkende gezinsleden) over de risico’s van tillen, dragen, duwen en trekken én de maatregelen die hij/zij geacht worden te nemen. Na de eerste instructie moet periodiek aandacht gevraagd worden voor de afspraken over tillen, dragen, duwen en trekken.
Zorg dat alle medewerkers kennis kunnen nemen van de betreffende informatie en instructies.

10 tips voor goed tillen

 1. Maak (zo nodig) gebruik van collega’s en/ of hulpmiddelen
 2. Houd de last dicht bij het lichaam
 3. Til met een rechte rug
 4. Gebruik een optimaal breed steunvlak, zodat je stevig staat
 5. Ga recht voor de last staan
 6. Neem regelmatig een micropauze
 7. Afwisselen van (werk)houding
 8. Inschatten van de te tillen last
 9. Creëer een verantwoorde (werk)plek om te tillen
 10. Luister naar je lichaam.
   

 

Lichamelijke belasting

ZOEK OP TREFWOORD

 

Algemene maatregelen fysieke belasting

Afwisseling belastende en minder belastende werkzaamheden

Organiseer het werk zo dat belastende en minder belastende werkzaamheden worden afgewisseld.
Wissel de werkzaamheden zo veel als mogelijk af met andersoortige werkzaamheden om eenzijdig belastende handelingen en houdingen te voorkomen. Als met meer mensen tegelijk wordt gewerkt, kunnen zij rouleren. Zo wordt het (belastende) werk gedeeld:

 • Wissel staan af met zitten en (korte stukjes) lopen.
 • Wissel fysiek belastende werkzaamheden af met minder belastende werkzaamheden.
 • Wissel belastende werkzaamheden zoals tillen/dragen en duwen/trekken af ter voorkoming van eenzijdige belasting en eenzijdige houdingen.

Voldoende pauzeren

Neem voldoende pauzen. Zorg dat er voldoende rustmomenten worden ingebouwd in de vorm van pauzes, ook als het druk is. Maak afspraken dat pauzes zoveel mogelijk ongestoord genoten kunnen worden, waar mogelijk in een andere ruimte dan de winkel.

Uiteraard dient te worden voldaan aan de bepalingen in de Arbeidstijdenwet: Als een dienst langer dan 5,5 uur duurt, bestaat er recht op een tussentijdse pauze van 30 minuten (eventueel gesplitst in 2 x 15 minuten).

Tip

Meer informatie over arbeids- en rusttijden is te vinden in de CAO.

Fysieke belasting bij zwangerschap

Let extra op de fysieke belasting bij zwangerschap. Wanneer een werkneemster meldt dat ze zwanger is, vindt er overleg plaats tussen haar en de leidinggevende over:

 • de invulling van het recht op extra pauzes;
 • het voorkomen en beperken van werkzaamheden die tot spanning en stress kunnen leiden;
 • het beperken van fysieke belasting.

Hurken, bukken en knielen van zwangere werkneemsters wordt zoveel mogelijk voorkomen en beperkt. In de laatste drie maanden van de zwangerschap mag de werkneemster niet worden verplicht meer dan eenmaal per uur te hurken, bukken of knielen.

Tijdens de zwangerschap en tot 3 maanden na de bevalling mag een zwangere werkneemster maximaal 10 kg tillen. Vanaf de 20ste week zwangerschap wordt het tillen voor zwangere medewerkerster zoveel mogelijk beperkt. In uitzonderingssituaties mag de zwangere medewerkerster dan nog maximaal 5 kg tillen (maximaal 10 x per dag). Vanaf de 30ste week zwangerschap mag een zwangere medewerkster niet meer dan 5x per dag maximaal 5 kg tillen.

Tip 

Meer informatie over arbeidsomstandigheden en zwangerschap is te vinden op de website van het de Rijksoverheid.

Voorlichting en instructie (nieuwe) medewerkers

Instrueer alle nieuwkomers en houd de aandacht voor instructie bij alle medewerkers vast.
Instrueer alle medewerkers (óók vakantiekrachten, invallers en meewerkende gezinsleden) over de risico’s van tillen, dragen, duwen en trekken én de maatregelen die hij/zij geacht worden te nemen. Na de eerste instructie moet periodiek aandacht gevraagd worden voor de afspraken over tillen, dragen, duwen en trekken.
Zorg dat alle medewerkers kennis kunnen nemen van de betreffende informatie en instructies.

10 tips voor goed tillen

 1. Maak (zo nodig) gebruik van collega’s en/ of hulpmiddelen
 2. Houd de last dicht bij het lichaam
 3. Til met een rechte rug
 4. Gebruik een optimaal breed steunvlak, zodat je stevig staat
 5. Ga recht voor de last staan
 6. Neem regelmatig een micropauze
 7. Afwisselen van (werk)houding
 8. Inschatten van de te tillen last
 9. Creëer een verantwoorde (werk)plek om te tillen
 10. Luister naar je lichaam.
   

 

Naar boven