TIP  

Arbo raakt iedereen
Arbo is belangrijk voor iedereen: medewerkers én werkgevers. Beide hebben eigen taken en verantwoordelijkheden om risico’s de vermijden. De Arbocatalogus biedt praktische tips en adviezen om dit te doen.

  TIP  

Voorlichting is de basis
Goede arbeidsomstandigheden staan of vallen met goede voorlichting aan alle medewerkers en een goede inwerkprocedure voor nieuwe medewerkers. Voorlichting is voor ieder bedrijf onmisbaar.

Home   |  Algemeen  
ZOEK OP TREFWOORD

Werken in de mode is leuk!

Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat het werken in de mode leuk is en dat ook blijft. In deze digitale Arbocatalogus (ook wel oplossingenboek van arboregels genoemd) staan normen, uitleg en praktische handleidingen waarmee je kunt werken.

Voor wie
Deze arbocatalogus geldt voor alle werkgevers en werknemers in de mode- en sportbranche, ongeacht of zij aangesloten zijn bij Inretail, en die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Mode- & Sportdetailhandel.

Onderwerpen
In dit oplossingenboek worden drie thema’s beschreven:

 • Lichamelijke belasting (staan en tillen)
 • Agressie en geweld
 • Werkdruk

Deze onderwerpen zijn door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) goedgekeurd. Wie met een door de Inspectie SZW goedgekeurde arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke eisen. De Inspectie SZW houdt rekening met de oplossingen die in de Arbocatalogus staan. Hierdoor is sprake van minder strenge controle. Bij ernstige overtredingen treedt de inspectie wel hard op.

De aanpak van risico’s
Hoe zorgt de werkgever voor veilige en gezonde werkomstandigheden van de werknemer?

 1. De voorkeur wordt gegeven aan het wegnemen of verminderen van de bron van het probleem (bijv. door afspraken te maken met leveranciers).
 2. Als dit (nog) niet mogelijk is of onvoldoende vermindering van het risico oplevert, komen algemene maatregelen in beeld (bijv. goede inrichting van winkel en magazijn).
 3. Vervolgens volgen individuele maatregelen (bijv. taakroulatie waardoor werknemers minder risico lopen).
 4. Als laatste mogelijkheid kan de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden.

Als een maatregel uit punt één niet mogelijk is (om technische, uitvoerende of economische redenen) dan is een maatregel uit een lager niveau toegestaan. Die afweging geldt voor ieder niveau opnieuw.

Voorlichting is de basis
Goede arbeidsomstandigheden staan of vallen met goede voorlichting aan alle medewerkers en een goede inwerkprocedure voor nieuwe medewerkers. Voorlichting is voor ieder bedrijf onmisbaar.

Verschil arbocatalogus en RIE
Een arbocatalogus is een oplossingenboek voor de hele branche. Een RIE (risico inventarisatie en –evaluatie) is voor een bedrijf en omvat eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico. Zie voor een branchespecifieke RIE: www.rie.nl

Download

Download hier per thema de teksten zoals op de website staan.

Initiatiefnemers

De arbocatalogus is een inititiatief van de arbocommissie mode, vertegendwoordigd door werknemersorganisatie InretailFNV BondgenotenCNV Dienstenbond en Branche Bureau Mode.

Disclaimer, lees verder.

ZOEK OP TREFWOORD


Werken in de mode is leuk!

Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat het werken in de mode leuk is en dat ook blijft. In deze digitale Arbocatalogus (ook wel oplossingenboek van arboregels genoemd) staan normen, uitleg en praktische handleidingen waarmee je kunt werken.

Voor wie
Deze arbocatalogus geldt voor alle werkgevers en werknemers in de mode- en sportbranche, ongeacht of zij aangesloten zijn bij Inretail, en die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Mode- & Sportdetailhandel.

Onderwerpen
In dit oplossingenboek worden drie thema’s beschreven:

 • Lichamelijke belasting (staan en tillen)
 • Agressie en geweld
 • Werkdruk

Deze onderwerpen zijn door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) goedgekeurd. Wie met een door de Inspectie SZW goedgekeurde arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke eisen. De Inspectie SZW houdt rekening met de oplossingen die in de Arbocatalogus staan. Hierdoor is sprake van minder strenge controle. Bij ernstige overtredingen treedt de inspectie wel hard op.

De aanpak van risico’s
Hoe zorgt de werkgever voor veilige en gezonde werkomstandigheden van de werknemer?

 1. De voorkeur wordt gegeven aan het wegnemen of verminderen van de bron van het probleem (bijv. door afspraken te maken met leveranciers).
 2. Als dit (nog) niet mogelijk is of onvoldoende vermindering van het risico oplevert, komen algemene maatregelen in beeld (bijv. goede inrichting van winkel en magazijn).
 3. Vervolgens volgen individuele maatregelen (bijv. taakroulatie waardoor werknemers minder risico lopen).
 4. Als laatste mogelijkheid kan de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden.

Als een maatregel uit punt één niet mogelijk is (om technische, uitvoerende of economische redenen) dan is een maatregel uit een lager niveau toegestaan. Die afweging geldt voor ieder niveau opnieuw.

Voorlichting is de basis
Goede arbeidsomstandigheden staan of vallen met goede voorlichting aan alle medewerkers en een goede inwerkprocedure voor nieuwe medewerkers. Voorlichting is voor ieder bedrijf onmisbaar.

Verschil arbocatalogus en RIE
Een arbocatalogus is een oplossingenboek voor de hele branche. Een RIE (risico inventarisatie en –evaluatie) is voor een bedrijf en omvat eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico. Zie voor een branchespecifieke RIE: www.rie.nl

Download

Download hier per thema de teksten zoals op de website staan.

Initiatiefnemers

De arbocatalogus is een inititiatief van de arbocommissie mode, vertegendwoordigd door werknemersorganisatie InretailFNV BondgenotenCNV Dienstenbond en Branche Bureau Mode.

Disclaimer, lees verder.

Naar boven