TIP  

Durf nee te zeggen
Wat kun je als medewerker zelf doen tegen werkdruk? Durf nee te zeggen. Niet elke klus hoeft altijd (direct) uitgevoerd te worden. Vraag of het echt niet anders kan en bespreek alternatieven.

  TIP  

Werkdruk voorkomen
Wat kun je als werkgever doen tegen werkdruk? Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen, zodat werknemers weten wat er verwacht wordt. Geef werknemers meer ruimte in het regelen van hun eigen werkzaamheden. Zorg ervoor dat werknemers voldoende opleiding en ervaring voor het werk hebben.

Home   |  Werkdruk   |  Werkdruk en de wet  
ZOEK OP TREFWOORD

Wat staat er in de arbowet?

Arbowet Artikel 3 .2
Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk valt) voorkomt of beperkt. 

Arbobesluit artikel 2.15
Van werkgevers wordt verwacht dat zij een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen met een plan van aanpak. De onderwerpen hierin dienen zij ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook moeten werknemers worden voorgelicht over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die erop gericht zijn om deze te voorkomen of te beperken.

Burgerlijk Wetboek artikel 7:658
De werkgever heeft  een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet maatregelen treffen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. 

Werkdruk

ZOEK OP TREFWOORD

Wat staat er in de arbowet?

Arbowet Artikel 3 .2
Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk valt) voorkomt of beperkt. 

Arbobesluit artikel 2.15
Van werkgevers wordt verwacht dat zij een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen met een plan van aanpak. De onderwerpen hierin dienen zij ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook moeten werknemers worden voorgelicht over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die erop gericht zijn om deze te voorkomen of te beperken.

Burgerlijk Wetboek artikel 7:658
De werkgever heeft  een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet maatregelen treffen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. 

Naar boven