TIP  

Werkdruk voorkomen
Wat kun je als werkgever doen tegen werkdruk? Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen, zodat werknemers weten wat er verwacht wordt. Geef werknemers meer ruimte in het regelen van hun eigen werkzaamheden. Zorg ervoor dat werknemers voldoende opleiding en ervaring voor het werk hebben.

  TIP  

Beperk overwerk
Wil je als medewerker werkdruk voorkomen? Beperk dan overwerk zo veel mogelijk; bij voortdurend overwerk is er sprake van een structureel probleem dat de werkgever moet oplossen.

Home   |  Werkdruk   |  Wanneer is er werkdruk?  
ZOEK OP TREFWOORD

Wanneer ontstaat werkdruk?

Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Zolang je het als werknemer kunt bolwerken, hoeft het niet tot problemen te leiden. Op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord raakt, spreekt men van werkdruk.

Wanneer ontstaat werkdruk?
1. Werkdruk treedt op als je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen. Dit ontstaat bijvoorbeeld door:

 • te weinig tijd voor een opdracht
 • ingewikkeldere taken dan waarvoor je geschoold bent of werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring
 • te zware verantwoordelijkheden
 • hogere kwaliteitseisen aan het werk dan is waar te maken

2. Ook omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen het werk niet goed uitgevoerd kan worden, waardoor werkdruk ontstaat. Voorbeelden zijn:

 • veeleisende klanten
 • te weinig pauzes/vakantie
 • conflicten met de leidinggevende
 • onduidelijke taakomschrijving
 • technische mankementen

3. Niet altijd is het werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke situatie van de werknemer kan zorgen voor een verhoogde werkdruk:

 • problemen thuis die veel aandacht opeisen
 • werknemers die erg perfectionistisch zijn
 • werknemers die moeilijk nee kunnen zeggen tegen werk

Tip

Werkdruk in kaart brengen
Om te weten of er sprake is van werkdruk zal ieder bedrijf  zelf moeten onderzoeken wat de bronnen voor werkdruk zijn en in welke situatie deze optreden. Vervolgens kunnen daarbij passende maatregelen gezocht worden. Een handig hulpmiddel daarbij is de werkdrukmeter detailhandel.

Dit is een instrument om werkdruk te meten onder winkelpersoneel. De werkdrukmeter is speciaal gemaakt voor medewerkers en leidinggevenden. Door het invullen van het schema, kan achterhaald worden of medewerkers last hebben van werkdruk.

Werkdruk

ZOEK OP TREFWOORD

Wanneer ontstaat werkdruk?

Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Zolang je het als werknemer kunt bolwerken, hoeft het niet tot problemen te leiden. Op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord raakt, spreekt men van werkdruk.

Wanneer ontstaat werkdruk?
1. Werkdruk treedt op als je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen. Dit ontstaat bijvoorbeeld door:

 • te weinig tijd voor een opdracht
 • ingewikkeldere taken dan waarvoor je geschoold bent of werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring
 • te zware verantwoordelijkheden
 • hogere kwaliteitseisen aan het werk dan is waar te maken

2. Ook omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen het werk niet goed uitgevoerd kan worden, waardoor werkdruk ontstaat. Voorbeelden zijn:

 • veeleisende klanten
 • te weinig pauzes/vakantie
 • conflicten met de leidinggevende
 • onduidelijke taakomschrijving
 • technische mankementen

3. Niet altijd is het werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke situatie van de werknemer kan zorgen voor een verhoogde werkdruk:

 • problemen thuis die veel aandacht opeisen
 • werknemers die erg perfectionistisch zijn
 • werknemers die moeilijk nee kunnen zeggen tegen werk

Tip

Werkdruk in kaart brengen
Om te weten of er sprake is van werkdruk zal ieder bedrijf  zelf moeten onderzoeken wat de bronnen voor werkdruk zijn en in welke situatie deze optreden. Vervolgens kunnen daarbij passende maatregelen gezocht worden. Een handig hulpmiddel daarbij is de werkdrukmeter detailhandel.

Dit is een instrument om werkdruk te meten onder winkelpersoneel. De werkdrukmeter is speciaal gemaakt voor medewerkers en leidinggevenden. Door het invullen van het schema, kan achterhaald worden of medewerkers last hebben van werkdruk.

Naar boven